تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ ثور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۲
کد مطلب : 96130
بدترین و زیانبارترین پیامد کودتای 7ثور/اردیبهشت 1357 از بین رفتن ثبات و امنیت افغانستان بود. افغانستان کشوری بود که بعد از 50 سال ثبات و امنیت را تجربه می‌کرد و داشت قدمهایی آهسته را برای پیشرفت و ترقی بر می‌داشت و در مسیر توسعه گام بر می‌داشت و زیر بناهای اقتصادی و توسعه کشور شکل و جان می‌گرفت. اما کودتای 7ثور/اردیبهشت کمونیست‌ها همه چیز را به هم ریخت.
پیامدهای ناگوار کودتای 7 ثور برای افغانستان
کودتای خونین 7 ثور/اردیبهشت 1357 و سرنگونی دولت سردار محمد داود پیامدهای بسیار مخرب و ناگواری برای مردم افغانستان داشت و سرآغاز ویرانی و تباهی کشور و بدختی، بیچارگی و آوارگی مردم این سرزمین گردید و خسارات جبران ناپذیری را برای مردم و کشور افغانستان به بار آورد که در این یادداشت به بررسی مهم ترین و زیانبارترین آنها خواهیم پرداخت.
از بین رفتن ثبات و امنیت
بدترین و زیانبارترین پیامد کودتای 7ثور/اردیبهشت 1357 از بین رفتن ثبات و امنیت افغانستان بود. افغانستان کشوری بود که بعد از 50 سال ثبات و امنیت را تجربه می‌کرد و داشت قدمهایی آهسته را برای پیشرفت و ترقی بر می‌داشت و در مسیر توسعه گام بر می‌داشت و زیر بناهای اقتصادی و توسعه کشور شکل و جان می‌گرفت. اما کودتای 7ثور/اردیبهشت کمونیست‌ها
همه چیز را به هم ریخت و شالوده‌های امنیت، ثبات، توسعه وپیشرفت را کاملا فروریخت.
پس از کودتای خونبار 7 ثور/اردیبهشت ثبات و امنیت کشور از بین رفت و با گذشت بیش از 4دهه پس از این کودتا هنوزهم افغانستان روی آرامش را به خود ندیده است و همچنان در آتش کودتای 7 ثور/اردیبهشت خلق و پرچم می سوزند.
تضعیف ارتش و قوای مسلح
یکی دیگر از پیامدهای ناگوار کودتای ثور/اردیبهشت، تضعیف ارتش ملی وقوای مسلح افغانستان بود. کودتاچیان پس از سرنگونی جمهوری سردار محمد داود و به دست گرفتن قدرت برای حفظ قدرت خویش تمامی افسران عالی رتبه و فرماندهان با تجربه ارتش و پلیس افغانستان را که عضویت حزب خلق را نداشتند از کار برکنار کرده و تعدادی زیادی از آنها را که برای موجودیت خود خطرناک می دانستند اعدام نمودند و ادراه ارتش و پلیس ملی افغانستان به دست یک تعداد افسر کم تجربه و پایین رتبه اعضای خلق و پرچم سپرده شد و این گونه ارتش ملی و قوای مسلح افغانستان که حاصل 50 سال زحمت و تلاش دولتهای گذشته بود به یکباره در مسیر اضمحلال قرار گرفت.
استبداد و خفقان
افغانستان که تازه داشت گام در جهت پیشرفت و ترقی بر می‌داشت و فضای باز سیاسی را تجربه می‌کرد احزاب و نهادهای مدنی شکل می‌گرفت آزادی بیان و رسانه را لمس می‌نمود یک شبه همه این دستاوردها را از دست داد و جو اختناق و خفقان شدید حاکم گردید و هرگونه حق اعتراض از مردم گرفته شد و آزادی‌سیاسی و اجتماعی با محدودیت رو برو گردید.
خلقی‌های تازه به دوران رسیده و بی‌تجربه در امور دولت داری و سیاست بلا فاصله
پس از تصاحب قدرت شروع به دستگیری و زندانی نمودن افراد تحصیل کرده و دانشگاهی، عالمان دین، و افراد سرشناس و متنفذ قومی کردند و تعداد زیادی را دستگیر، زندانی و اعدام نمودند و هزاران نفر را در گورهای دسته جمعی زنده به گور نمودند. مضحکتر از همه این است که این استبداد و خفقان و مسدود کردن فضای سیاسی و سرکوب مردم به وسیله‌ای حزبی صورت می‌گرفت که پیشوند دموکراتیک را با خود یدک می‌کشید! حزب دموکراتیک خلق افغانستان!
خسارت‌های انسانی و فرار مغزها
یکی دیگر از پیامدهای ناگوار کودتای ثور/اردیبهشت 57 خسارت‌های سنگین انسانی بود که بر کشور افغانستان وارد گردید. رژیم کمونیستی برای حفظ قدرت خود و ترس از شورش‌های مردمی اقدام به دستگیری و اعدام گستردۀ نخبگان جامعه اعم از دانشگاهیان، علماء، افراد سرشناس و متنفذان قومی نمودند و تعداد زیادی از نخبگان جامعه را دستگیر و اعدام نمودند این اقدامات رژیم باعث گردید که تعداد زیادی از نخبگان و افراد تحصیل کرده جامعه کشور را ترک کرده و عازم کشورهای دیگر بشوند. اعدام گسترده و فرار نخبگان از افغانستان خسارات سنگین انسانی بر جامعه افغانستان تحمیل نمود.
شعله ور گشتن آتش جنگهای داخلی
فضای رعب و حشت و رفتارهای مستبدانه خلقی‌ها با مردم و صدور فرامین متعدد و پی‌هم و در تضاد با فرهنگ و عنعنات ملی و اجتماعی مردم از یک سو و دستگیری‌ها و اعدام‌های خود سرانه و گسترده نخبگان و افراد صاحب نفوذ جامعه از سوی دیگر موجب شد که مردم در مقابل رفتارها و عملکرد دولت دست به اعتراض و شورش بزنند و علیه رژیم کودتا قیام
نمایند.
قیام سراسری مردم علیه رژیم کودتا و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردمی توسط رژیم کشور را به سمت جنگهای داخلی سوق داد و مردم مجبور شدند که علیه رژیم دست به اسلحه ببرند و به فکر سرنگونی رژیم کمونیستی و ابسته به شوری برآیند. و اینگونه کشور درگیر جنگهای خونین داخلی گردید که خسارات جبران ناپذیری را برای مردم و کشور افغانستان برجای گذاشت.
فراهم شدن زمینه برای مداخلات بیرونی و اشغال افغانستان
کودتای ثور/اردیبهشت و به تعقیب آن شعله ورشدن جنگهای داخلی زمینه را برای مداخلات کشورهای خارجی اعم از بلکوک شرق و غرب در افغانستان فراهم ساخت. پاکستان، کشورهای اسلامی و عربی، امریکا و سایر کشورهای غربی از یک سو و اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای عضو بلکوک شرق از سوی دیگر شروع به مداخله در امور افغانستان کردند که سرانجام این مداخلات به اشغال نظامی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوری انجامید و جنگهای داخلی را شدت بخشیده و افغانستان را به میدان رقابت شرق و غرب تبدیل کرد و کشور محل زور آزمایی قدرتهای شرقی و غربی در قالب پیمانهای ناتو و ورشور گردید.
اشغال افغانستان از سوی شوروی دست پاکستان و متحدان عربی و غربی آنها را در افغانستان باز کرد و هزاران تروریست جهادی از سراسر کشورهای اسلامی وارد جنگ افغانستان شدند.
برجا گذاشتن میلیونها شهید، معلول و آواره
تشدید خشونت ها و جنگ داخلی در افغانستان موجب شهید شهادت بیش از یک میلیون نفر و زخمی و معلول شدن صدها هزار نفر دیگر گردید که خسارت زیادی به مردم و کشور وارد کرد و همچنین باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از شهروندان
افغانستان گردیدند. شعله ور شدن جنگهای داخلی و اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوری باعث گردید میلیونها نفر راهی کشورهای همسایه یعنی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران شوند و سیل مهاجرت به راه بیفتد و هزارن نفر دیگر هم به کشورهای اروپایی و امریکایی مهاجرت نمایند به طوری که اکنون کشور افغانستان بیشترین تعداد مهاجران در دنیا را دارد.
ویرانی زیربناهای اقتصادی و نابودی اقتصاد کشور
یکی دیگر از پیامدهای ناگوار کودتای ثور/اردیبهشت، ویرانی کشور و تخریب زیر ساختها و نابودی اقتصاد نوپای افغانستان بود. افغانستان در سایه ثبات و امنیتی که در زمان حکومت ظاهرشاه و سردار داود به وجود آمده بود به طور آهسته به سمت توسعه و پیشرفت در حرکت بود و اقتصاد افغانستان آرام آرام رو به جلو می رفت و طرح‌های بازسازی و ساخت شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها نرخ بیکاری را کاهش داده و رشد اقتصادی را به همراه داشت. اما کودتای کمونیستها و در پی آن اشغال افغانستان از سوی شوروی و شعله ورشدن جنگهای داخلی همه زیر ساختهای اقتصادی کشور را ویران ساخته و اقتصاد نوپای کشور را نابود کرد.
به قهقرا بردن کشور
یکی دیگر از پیامدهای تلخ و ناگورا کودتای ثور/اردیبهشت، کمونیستها سوق دادن کشور به سمت عقب و قهقرا بود. مردم افغانستان که کم کم زندگی در فضای امن و آرام را تجربه می‌کرد و فضای باز سیاسی فرصت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را فراهم کرده بود و امنیت حاکم بر کشور توسعه و رشد اقتصادی را به همراه داشت و از لحاظ علمی هم دانشگاه‌ها و مکاتب هر روز رونق بیشتر می گرفت و بر تعداد دانش آموزان و افراد با سواد افزوده می‌گشت اما کودتای کمونیستها همه اینها را از مرم افغانستان گرفت امنیت از دست رفت دانشگاه‌ها و مدارس اکثرا تعطیل گردید و پروژه های بازسازی و عمرانی کشور متوقف گردید و افغانستان را ده‌ها سال به عقب برد.
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
http://payam-aftab.com/vdciuza3.t1aqp2bcct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما