تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۴
کد مطلب : 26059
بیش از سی سال است که مردم ما در آتش آی اس آی می‌سوزند و ناله و فریاد می‌کنند و این بار با به میدان کشیدن گروه سیاه‌دل و بی‎هویت و فاقد اندیشه و تفکر بنام طالب که بی شرمانه به نمایندگی از دین خدا می‌کشد و می‌بندد و سر از تن جدا می‌کند، طالبانی که با انجام قساوت و جنایت شهره عالم گردیدند و از شرق تا غرب این گیتی انسانی نیست که با نام زشت این سفاکان آشنایی نداشته باشند و این بازی هم چنان ادامه دارد و از مردم بد بخت ما هم چنان قربانی می‌گیرد.
خونی که مارا رسواکرد! / اولین شهید گمنام در نهضت اسلامی افغانستان/ مولوی زاده
بیش از سی سال است که مردم ما در آتش آی اس آی می‌سوزند و ناله و فریاد می‌کنند و این بار با به میدان کشیدن گروه سیاه‌دل و بی‎هویت و فاقد اندیشه و تفکر بنام طالب که بی شرمانه به نمایندگی از دین خدا می‌کشد و می‌بندد و سر از تن جدا می‌کند، طالبانی که با انجام قساوت و جنایت شهره عالم گردیدند و از شرق تا غرب این گیتی انسانی نیست که با نام زشت این سفاکان آشنایی نداشته باشند و این بازی هم چنان ادامه دارد و از مردم بد بخت ما هم چنان قربانی می‌گیرد.
در کشمکش قدرت بین فرزندان آدم، قابیل بردارش، هابیل را کشت و اولین جنایت را درتاریخ انسانیت رقم زد، کوس رسوایی قابیل، همگام با مظلومیت هابیل عبرتی برای همه آدمی زادگان در این کره خاکی شد. باانجام آن جنایت، قابیل رسوای تاریخ شد ولی برای جلوگیری ازرسوایی بیشترش کلاغ و یاهمان زاغ پرنده بدشئون و ناخوش آیند باچهره تاریک و سیاه، خودش رابه او رسانید و برایش فریب و تزویر راآموخت. کلاغ، قابیل را یاد داد که چگونه جسد برادر مقتولش را زیر خاک پنهان کند تا بیشر رسوا نشود، و نسل‌های آینده عالم انسانیت از آن جنایت خبردارنشوند.
اگر کلاغ مکار نیامده بود و آن حیله گری و پنهان کاری را برای قابیل یاد نداده بود، جسد بی جان هابیل در دست قابیل می‌ماند و هرجا که می‌رفت بناچارآن را باخود حمل می‌کرد. جسد هابیل او را به عنوان قاتل خودش دنبال می‌کرد و او را مورد باز پارس قرار می‌داد که چرا من هابیل، من برادر، من فرزند آدم و من بیگناه را که برادر تو بودم کشتید و زندگی و حیات را از من گرفتید؟ و او هیچ جوابی برای گفتن نداشت. قابیل نمی‌توانست آن جنایت هولنا ک را فراموش کند آن طوری که جنایت کاران بعد ازاو هم نتوانستند جنایات کرده خودشان را به فراموشی بسپارند. اگر کلاغ بدخوان به سراغ قابیل نمی‌آمد سرانجام قابیل دیوانه می‌شد زیرا وجدانش اورا آرام نمی‌گذاشت و او را با تمام قوت سرزنش می‌کرد، ولی کلاغ مکار وحیله گر او را از دیوانگی و رسوایی بیشتر نجات داد.
آری همه جنایت کاران به کلاغ‌های بدسرشت و مکار نیازمند بودند که جنایات خودشان را درپناه حمایت و مشوره آنها انجام دهند و لی با گذشت زمان وتکامل انسان درپهنه گیتی، کلاغ‌ها از مسند رهبری و مشوره ما انسانها کنار رفتند و جای شان را کلاغ‌های انسانی ازنسل آدمی زادگان جاگزین شدند. حضور کلاغ‌های انسانی مو جب گردید، که جنایتکاران و آدم کشان، بیشتر خون بریزند و بدتر از گذشته جنایت کنند و بیشتر از گذشته پنهان کاری کنند و جنایت خود را برای سالیان سال مخفی نگهدارند.
 این بار، برادر هابیل را در حضور ما کشتند و زبان مارا بستند و همه قلم‌ها را شکستند که حرفی برزبان نیا وریم و مطلبی از آن مظلومیت پنهان رقم نزنیم. کلاغ مکار و حیله گر اینبار از سرزمین پنجاب و اهریمنانی از لانه‌ای بنام آی اس آی سازمان مخوف اطلاعاتی نظامی گران پاکستان به میدان آمد.
اینبار کلاغ‌های پنجابی از بین نهضت اسلامی افغانستان قابیل ساختند و برایش بستن و کشتن و سربه نیست کردن را آموزش دادند که هرچه می‌کند سالیان سال در خفا ماند و کسی از کارش خبر دار نشود.
 وقتی انسان به تاریخ سیاه و نکبت بار چهل سال اخیر سرزمینی بنام افغانستان را نگاه می‌کند، از این همه خون‌های برزمین ریخته و قتل و کشتار انسان‌های بیگناه، تعجب می‌کند که اسلام و ایمان این خون‌خواران و مدعیان دروغین به اسلام و قرآن در کجابوده است؟
 آیا اینها براستی ذره‌ای به کتاب خدا و روز جزا ایمان داشته‌اند؟
آیا ذره‌ای تشویش داشته‌اند که روز قیامت دربرابر دادگاه عدل الهی چه پاسخی خواهند گفت؟
آیا ریشه این ذلت‌ها و رسوایی‌های ما مردم که در پستی و بی‌عزتی شهرهٔ عالم گردیدیم ریشه در همین خون‎های بناحق ریخته‌ای ندارد که با مظلومیت از دنیا رفتند و هیچ‌کسی هم از ناله و فریاد شان خبردار نشد.
اگر اندکی بادقت به این مظلومیت‌ها نگاه کنیم در آن لحظاتی که انسان بیگناهی شکنجه می‌شود و هیچ ناصر و مددگاری هم به سراغش نمی‌آید، تنها ناله‌اش راخدایش می‌شنود، آن خدایی که او راخلق کرده است و او را دوست دارد. آیاخدای آن مظلوم، آن قوم را بخاطر همیاری و همکاری و یا سکوت در برابر آن مظالم مورد غضب قرارنمی‌دهد؟!
  وقتی بتاریخ حاکمیت سیاه چپگرایان و راست گرایان و یاهم کمونست‌ها و مسلمان‌ها در چهل سال گذشته نگاه می‌کنم آنقدر مظلومیت‌های خاموش و پنهان در این سرزمین واقع شده است که قلم از بیانش عاجز می‌ماند و در نتیجه خیانت و چشم پوشی قلم بدستان وسبک نگری روشنفکران به فراموشی سپرده شده است.
 من از اولین مظلومی که بدست برادرش کشته شد سخن می‌گویم شهیدی که مقام اول راداشت، اول بودن در همه جا از اهمیت خاصی برخورداراست. آدم اول، شاگرد اول، قهرمان اول، شهید اول، همه اول‎ها برای خودشان جایگاه خاصی دارند، ولی این شهید که اولین شهید نهضت اسلامی بود (نه آن شهدی که داوودخان اعدامش کرد و اسمش شهید انجنیر حبیب الرحمن نجرابیست)، نه، منظورم او نیست. او اولین شهید است که بدست دشمنش کشته شد و همه کس او رامی شناسند و بر او می‌بالند خانواده‌اش را، پدرش را خویش و قو مش را همه می‌شناسند؛ ولی شهید اولی که من می‌گویم گمنام است او را نه دشمنش بلکه دوست و برادرش، برادر فکری و اخوانیش کشت. ازآن خاطر باآن که او اولین شهید و کشته بدست برادر بود، گم نام ماند، هیچ جا و هیچ‌کس بصورت خاصی ازاو یاد نکرد. گرچه برادران جمعیتی و حزبی برای رسیدن به اهداف بی‌ارزش سیاسی و دنیوی خود شان از هیچ آبروریزی و تهمت و افتراء بین هم دریغ نورزیدند، و لی برخلاف معمول در مورد قتل و شکنجه این شهید مظلوم همگان سکوت اختیار کردند و در هیچ جایی بصورت واضح اسمی از وی بر زبان نیاوردند. گویا به نحوی همگان در ارتکاب جنایت، علیه او باهم شریک بودند، و این چه دردناک است که انسان مؤمن و آزاده را برای اهداف سیاسی به غلط متهم کنند، شکنجه کنند و او را بکشند و بعد هم با هزار نیرنگ و فریب مرگ او را، مظلومیت او را، خون بناحق ریخته او را و در نهایت قبر و زیارت او را به فراموشی بسپارند که هیچ‌کس او را یادی نکند. این نوع کشتن، کشتن معمولی و یکباره نیست، چنین شهیدی به درازای تاریخ و تا پایان جهان هرروز کشته می‌شود!.
 این خون بناحق ریخته وقتی بر زمین نهضت اسلامی افغانستان ریخت که سالیان آغازین کاربود، هنوز نهال نهضت اسلامی شاخه و پنجه پیدانکرده بود که خون یکی از فرزندانش را بصورت بسیارناجوان مردانه برپایش ریختند و این شجره طیبه را که می‌رفت برای بندگان خدا میوه هدایت و رحمت نصیب کند به شجره خبیثه مبدل کردند که ثبات و قرار را از دست داد و از همان روز تا کنون از بی‌ثباتی و ناتوانی هرروز به بازوی خبیث و اهریمنی تکیه می‌کند و به پای فرعونی سرتعظیم می‌گذارد! و پایانش هم این ذلت و رسوایی شرم آوری که مردم بیچاره ما رابدان گرفتار ساخت.
آری من از آن شهید گمنامی سخن می‌گویم که مکارانه او را دستگیر کرده، ناجوان‌مردانه شکنجه نمودند و به شهادت رسانیدند. شاید هم خون بنا حق ریخته او بود که مارا چنین شرمنده و رسوا کرد!
روزگاری که سردار محمد داوود قدرت را بدست گرفت و نظام جمهوری را در کشور ما اعلام کرد، چپی‌های خون‌خوار بخصوص پرچمی‌ها دورش را گرفتند و با ایجاد وسواس بر وی جوان مسلمان و بیگناهی را بنام انجنیرحبیب الرحمن از دانشکده پل تکنیک کابل دستگیر و بدون محاکمه و دادگاه به اتهام توطئه و دهشت افگنی اعدام کردند. اعدام او موجب شد که بقیه اعضای نهضت اسلامی از ترس متواری گردند و درنهایت راهی پشاور پاکستان گردیدند. با ورود سران نهضت بخصوص استاد برهان الدین ربانی و انجنیر گلب الدین حکمتیار، مولوی محمد یونس خالص، و مولوی فضل هادی شنواری به پشاور، مقامات پاکستانی، بخصوص آی اس آی، سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان، فرصت خوبی پیداکرد که از حضور این ناراضیان و مخالفین دولت جمهوری داودخان، کما ل استفاده را بنماید و عملیات تخریبی علیه داودخان را در داخل کشور طراحی نماید که بعدازگذشت چند ماه درتابستان ۱۳۵۴عملیات نظامی در چندین ولایت افغانستان (کنر، لغمان، پنجشیر، بدخشان، پکتیا..) توسط تعداد از اعضای نهضت اسلامی به رهبری انجنیر گلب الدین حکمتیار راه‌اندازی شد.
 مسئولیت رهبری عملیات را در ولایت کنر جوانی گمنام بنام انجنیر جان محمد که نام اصلی اش محمد صادق بو د و در ولایت لغمان مولوی حبیب الرحمن و در پنجشیر احمد شاه مسعود، در ولایت بدخشان داکترمحمد عمر، و در ولایت هرات انجنیرسیف‌الدین نصرت یار به عهده داشتند، عملیات با شکست و کشته شدن تعداد زیادی از اعضای نهضت به دست نیروهای دولتی ومردم محلی پایان یافت و از جمله شرکت کنندگان عملیا ت تعداد محدودی، از جمله انجنیر جان محمد (صادق) و احمد شاه مسعود و انجنیر محمداسحاق همراه بابرادش شهید انجنیرکفایت الله و تعداد دیگر جان بسلامت بردند و بعد از مدتی به پشاور برگشتند و جناب انجنیر گلب الدین حکمتیار را در رابط باشکست و کشته و زندانی شدن تعداد زیادی از اعضای نهضت مورد سؤال قراردادند. زیرا برادر حکمتیار قبل از انجام عملیات در داخل، برنامه عملیاتی را کاملاً موفقانه وانمود کرده بود که گو یا جمعی از ارتشیان و نظامیان اردوی محمد داود به رهبری عبدالکریم مستغنی که از نزدیکی و همیاری داودخان با کمونست‌های ناراض هستند در سالروز جشن پیروزی با اقدام نظامی علیه داودخان قدرت را بدست میگرند و حکومت اسلامی به رهبری برادر حکمتیار را درکابل اعلام می‌نمایند (شتر درخواب بیند پنبه دانه).
یکی از برادران که در جلسه مهمی در رابط با همان عملیات به ریاست برادر حکمتیار شرکت داشته بود برایم گفت، وقتی برادرحکمتیار، برای ما نقشه عملیات را علیه داود خان تشریح می‌کرد و در آن باب سخن می‌گفت برادری بنام مولوی سلطان جان از برادر حکمتیار خواهان توضیح بیشتر در چگونگی تطبیق انجام عملیات شد که گویا و ضعیت کابل چه می‌شود؟ جناب حکمتیار درپاسخ فرمودند، برادر عزیز من بخاطر ملحوظات امنیتی نمی‌توانم بیشتر در مورد جزییات سخن بگویم و لی شما آنقدر مطمئن باشید که کار داود خان یکسره می‌شود و حکومت اسلامی به برکت جهاد و ایمان شما مجاهدین در افغانستان مستقر می‌شود. گوینده داستان که اکنون هم بحمدالله در قید حیات هستند، برایم گفت وقتی حکمتیار به این جا رسید دفترچه کوچک از یاد داشت هاییش را از جیبش بیرون کرد و خطاب به مولوی سلطان جان گفت برادر، برایم بگو که از بلاک‌های مکروریان کابل کدام یک را می‌خواهید که من در همان روز اول ورودم به کابل فرمان ملکیتش را برای جناب عالی صادرکنم. شهید مولوی سلطان حان گفتند برادرغزیز ما که بخاطر بلاک مکروریان جهاد نمی‌کینم. هدف من این است که اردوی داود خان تکلیفش چه می‌شود بالاخره ما در مقابل یک دولت می‌خواهیم قیام کنیم، داود خان هم رئیس دولت است، این کار شوخی بردار نیست!.
بیجاره مولوی سلطان جان هم شهید شد و دیگر هرگز برادر حکمتیار را ندید! داستان بلاک مکروریان هم به افسانه تبدیل شد که تنها ما سه نفر خبرداریم (جناب حکمتیار و انجنیرحبیب الرحمن و من روایت کننده) و بقیه از این دنیا رخت بستند ورفتند!
بعد از انجام عملیات نظامی و شکست سریع انقلابیون در چندین ولایات افغانستان از کسانیکه زنده ماندند و به پشاور برگشتند باشدت و قوت تمام خواهان پاسخ از برادر حکمتیار، شدند. آقایون استاد برهان الدین ربانی، احمدشاه مسعود، انجنیر محمد اسحاق، و انجنیرجان محمد بودند.
 برادر جکمتیار برای اعتراض کنندگان پاسخی نداشتند به جز آنکه می‌فرمودند شما برادران با شرکت در جهاد مسلحانه علیه داودخان به آجر و ثواب بزرگی نایل گردیدید که شیطان با ایجاد تشویش و ندامت و ایجاد سؤال در ذهن شما می‌خواهد آن آجر و ثواب راضایع کند ولی بهتراست که شما برخلاف شیطان عمل کنید و اصلاً سؤال نکنید!
 با تو جه به مخالفت استاد برهان الدین ربانی با انجام عملیات نظامی علیه داودخان، از اول و شکست عملیات نظامی برادرانقلابی در داخل و زنده برگشتن تعداد محدود از افراد مهم و سرشناس نهضت به پشاور، برادر حکمتیار خودرا در تنگنا احساس نمود و برای خاموش کردن صدای مخالفت با عملیات شکست خورده تصمیم گرفت که مخالفان خودش را یکی پشت سر هم ازصحنه روزگار بردارد و سربه نیست کند، بخصوص که در آن روزگار مقامات آی اس آی با قوت تمام از جناب برادر حکمتیار حمایت کامل و بدون قید و شرط می‌نمود. درهمین راستا بود که انجنیر جان محمد فرمانده عملیات نظامی و لایت کنررا درپشاوردستگیر نمودند و در قلعه بالا حصار پشاور زندانی کردند. انجنیر جان محمد برای چند ماه در اختیار آی اس آی زندانی ماند. برادر حکمتیار و آی اس ای از جان محمد می‌خواستند تا بگوید که برای داودخان در پشاور جاسوسی می‌کند و در هسته جاسوس استاد برهان الدین ربانی به عنوان رئیس و احمد شاه مسعود و انجنیر محمداسحاق وانجنیر کفایت اله از همکاران این شبکه جاسوسی درپشاور می‌باشند. برادرحکمتیار می‌خواست با بدست آوردن چنین اعترافی از انجنیر حان محمد تمامی (مخالفین) اعضای شبکه را به شمو ل استاد برهان‌الدین رباین و احمدشاه مسعود و انجینیر محمد اسحاق سر به نیست کند و برای همیش خاطر میارکش را از مخالفت و مخالفین آرام نماید؛ ولی بیچاره انجنیر جان محمد که تازه از عملیات نظامی علیه داود خان در ولایت کنر برگشته بود، زیر بار نمی‌رفت و اعتراف به جاسوی نمی‌کرد تاآنکه آی اس آی از بدترین شکنجه‌ها علیه وی استفاده کرد. یک نوع ازشکنجه‌های معروف آی اس آی درآن زمان انداختن گربه‌های تعلیم یافته پنجابی به داخل تنبان متهم می‌بود، و آنگاه انصاف به دست گربه بود که با بیچاره مظلوم دربند چه معامله می‌کرد بخصوص که گربه تعلیم یافته برای نجات و فرار خودش هم تلاش می‌کرد و لی راه فرار برایش وجود نداشت حالا چه شکنجه‌هایی که تا کنون به بیرون درز نکرده است و روح ماانسانها هم ازآنها خبر ندارد و لی برادر، بی مروت، بی رحم وبی انصاف برای این که خودش را از سؤال و پرسان آرام کند دست به چنین اقدامی زد و در نهایت توانست از آن بیچاره مظلوم به زور دندان گربه پنجابی اعتراف بگیرد که بلی من عضوی از شبکه جاسوسی به رهبری برهان الدین ربانی هستم که در پشاور برای سردار محمد داود خان جاسوسی می‌کنیم!
 بعد ازگرفتن چنین اعتراف ازانجنیر جان محمد اقدام به دستگیری احمدشاه مسعود نمودند که مسعود با هوشیاری و آگاهی از نقشه، از چنگ آی اس آی و برادر حکمتیار فرار نمود و قضیه دستگیری وزندانی کردن بیچاره انجنیر جان محمد از جانب آی اس آی به همکاری برادر حکمتیار بین سائر مهاجرین نیز پخش گردید و آی اس آی برای حفظ اعتبار و آبروی خودش ازاقدامات بعدی علیه دیگران بخصوص استاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود خود داری نمود ولی سر به نیست شدن مظلو م انجنیرجان محمد در زندان آی اس آی تا به امروز به عنوان یک مظلومیت سری و پنهان با قی ماند. خانواده انجنیر جان محمد بخصوص مادر پیر و برادرانش برای سالیان سال از مرگ او خبر دار نشدند و برادرحکمتیار به بهانه آنکه انجنیرجان محمد بعد از عملیات ضد داود خان به تکلیف رو حی شدید مبتلا گردبد و برای تداوی و معالجه در خارج از پاکستا ن بسرمی‌برد، سالیان سال خانواده مظلومش را در انتظار بازگشت او نگهداشتند. درآن روزگار رسم برآن بود که کسی را که می‌خواستند از دم تیغ بگذرانند قبلاً برایش تبلیغ می‌کردند که بیچاره فلان به تکلیف روحی مبتلا شده و شرائط دشوار هجرت او را دیوانه ساخته است، تا آنکه طرف زمینه کشتنش مهیا می‌شد و اورا می‌کشتند و ازدینا می‌رفت و می‌گفتند که بلی بیجاره عقل و هو ش خودرا ازدست داده و در شفاخانه تحت مراقبت قرادارد کسی را نمی‌شناسد و از شما هم میخواستندکه برایش دعا کنید تا خداوند برایش شفا عاچل نصیب بفرماید!
آری انجنیر جان محمد را کشتند و کشتنش را پنهان کردند تا کنون ازقبر او و خاک او خبری نیست و او هم چنان گمنام ماند و لی برادران و اعضای حزب اسلامی حکمتیار هنوز هم به جا ی ندامت و پشیمانی از کشتن یک انسان بیگناه، لجوجانه ادعا می‌کنند که او جاسوس بود و اسناد جاسوسی او برای همگان معلوم شد ولی باز هم اگر قبول کنیم که او جاسوس بود جاسوسی برای کی؟ برای سردار داود خان! ولی اگرقبول کنیم که او جا سوس بود سؤال اینجاست که شما چرا او را علنی محاکمه نکردید؟ چرا او را شکنجه کردید و با شکنجه در زندان آی اس آی از او اعتراف گرفتید و مهم تر از این آ یا شما حق کشتن اورا داشتید؟!
اگر انجنیر جان محمد، به جرم جاسوسی به داود خان مستحق مرگ بود پس کسانیکه با جنرال تنی کافر خلقی کمونست و دوستم رهبرملیشای بدنام و بقیه خلقی‌های کافر دوآتشه هم پیمان شدند و کودتا نمودند تکلیف شان چه می‌شود؟!
تکلیف کسانیکه برخلاف موازین شرعی و قانونی واخلاقی به بهانه واهی شهر کابل را موشک باران کردند و هزاران هزار از باشندگان بیچاره شهرکابل را کشته و زخمی نمودند چه می‌شود؟!
تکلیف کسانیکه باسیاست‌های ضد مردمی و ضد انسانی موجب شدند که افغانستان بازیچه آی اس آی و آمریکا و ناتو شود، شرف، عزت وقار و ناموس این ملت در بازار به حراج گذاشته شود چه می‌شود؟!
ولی واقعیت امر این بود که شهید انجنیرجان محمد جاسوس نبود او جوان مؤمن مسلمان و فداکاری بود که تحصیلات عالی، آرامش خانواده و درنهایت حیات و زندگی خود را قربانی اعتقاد خودش نمود و با پای مردی و مقاومت از خواست خودش و تفکر خودش دفاع نمود و سر انجام هم به شهادت رسید. خدایش او را رحمت کند و درکنار همه سرافرازان و مظلومان تاریخ از هابیل گرفته تا حسین و تا پایان این جهان با رسولان و اولیای خودش اورا محشوربفرماید!.
جالب اینجاست که این عملیات نظامی در افغانستان در زمان حاکمیت ذوالفقار علی بوتو در پاکستان انجام شد. در آن زمان نه تنها برهان الدین ربانی مخالف انجام عملیات نظامی در افغانستان بود بلکه رهبران گروهای اسلامی پاکستان بنا برخصومتی که با ذوالفقار علی بوتو صدراعظم وقت پاکستان داشتند، بخصوص رهبر خبیر و گرانقدر جماعت اسلامی پاکستان سید ابوالاعلی مودودی هم شدیداً مخالف عملیات نظامی در افغانستان بود و به صراحت تو صیه می‌کرد که بهتراست گروهای اسلامی با داودخان کنار بیایند و بتوافق سیاسی برسند زیرا جنگ پیامدهای خطرناک و ویران کننده دارد که اساس و بناید جامعه را ویران می‌کند ولی این آی اس آی لعنتی بود که می‌خواست جنگ و برادر کشی را در افغانستان راه بیاندازد و مردم مارا بی وقار وبی عزت محتاج گرداند.
سازمان ای اس آی و پنجابی‌های حاکم بر پاکستان آنقدر ملت مارا تو هین کردند که حتی در دوران جهاد و دوران قدرت مجاهدین هم برای گوشمالی و تحقیر به اصطلاح رهبران و قومندانان جهاد از اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی هم دریغ نورزیدند!
زمانیکه اتحاد اسلامی مجاهدین در پشاورتشکیل شد و جناب استاد سیاف به عنوان رهبر اتحاد اسلامی مجاهدین از جانب شورای مجاهدین انتخاب گردید که در واقع نقش رهبری مجاهدین در مقابل داکتر نجب‎الله، رئیس دولت کابل را بازی می‌کرد، عربستان سعودی اولین کشوری بود که رهبری و شورای اتحاد مجاهدین را به عربستان دعوت نمود. هیئت مجاهدین هنگام سفر در میدان هوایی اسلام‌آباد مورد بازپرس پلس میدان هوایی اسلام‌آباد قرارگرفتند و جناب استاد سیاف با اینکه پاسپورت دیپلو ماتیک سعودی را داشت بیشتر از همه مورد بازپرسی قرارگرفت و پلیس با توهین وتحقیر از ایشان سؤال می‌کرد که جناب عالی به عنوان رهبر مجاهدین افغانستان، پاسپورت سیاسی دولت عربستان را از کجاکردی؟! و بیچاره استاد سیاف هیچ حرفی برای گفتن نداشت و این گیرودار پلیس برای بیش ازیک ساعت ادامه پیداکرد، از تقدیر روزگار و یا برنامه‌ریزی قبلی آی اس ای این حادثه درروز جمعه واقع شد بود، رهبران جهاد که همگان در این هیئت همراه بودند، همه انگشت حیرت به دندان گرفتند و با خود فریبی می‌گفتند که این پلیس پیپلی از کجا پیداشد که برای استاد سیاف مزاحمت می‌کند مگر نمیداند که ایشان رئیس اتحاد اسلامی مجاهدین استند. تعبیر بیچاره رهبران جهادی یک خود فریبی بیش نبود وگناه را به گردن حزب پیپلز پارتی می‌انداختند! ولی وقتی استاد سیاف و به تلفن مخصوص جنرال ضیاءالحق زنگ زد که تلفن جنرال جواب نگفت و بعد ا به شماره‌های بزرگان ای اس آی ازجمله جنرال اختر و جنرال حمیدگل و سائرین، هیچ‌یک جواب نگفتند، متوجه شدند که این تصمیم از قبل طراحی شده آی اس آی بود که عملی گردید.
بیچاره رهبران درگیرمانده سرانجام با ارتباط با رهبران جماعت اسلامی پاکستان و سفارت سعودی در اسلام‌آباد از شخص سفیر سعودی کمک خواستند، تا هیئت عالی رتبه مجاهدین را ازدست پلیس میدان هوایی اسلام‌آباد خلاص کنند. هیئت چون مهمان رسمی دولت سعودی بود، سفارت سعودی به هواپیمای خودش دستور داد که ماشین هوا پیمارا خاموش کند و بعداً شخص سفیر عربستان در پاکستان وارد میدان هوایی اسلام‌آباد شد و پاسپورت بیچاره استاد سیاف را از دست پلیس میدان گرفتند و به دست استاد داد، هیئت مجاهدین بعد از سه ساعت معطلی سوار هواپیما شدند و راهی عربستان گردیدند.
 بخدا قسم من به عنوان یک انسان مهاجر عادی که هیچ‌کاره بودم و در پشاورزندگی می‌کردم بعد از شنیدن این خبر می‌گفتم که این اقدام پلیس اسلام‌آباد در واقع یک پس گردنی جانانه بود که بدستور شخص ضیاءالحق نصیب استاد سیاف شد تا خیال ریاست و رهبری را از کله و فکرش دور داشته باشد، چون اولین باری بود که احزاب جهادی اتحادی تشکیل داده بودند و استاد سیاف را به عنوان رئیس خود شان تعین کرده بودند. آی اس آی برای پیش گیری ازاین که نکند استاد خیال و فکر رهبری بر سرش بخورد و سخنی برخلاف منافع ای آس آی و پاکستان بگوید، این پسگردنی جانانه را پیش چشمان اعضای هیئت شصت نفری شورای مجاهدین نثارش کرد! ولی چون بازار معامله دلار و قدرت و ریاست و زعامت بود آن تو هین و تحقیر پلیس میدان هوایی اسلام‌آباد هم مورد اعتراض هیج یک ازرهبران واقع نشد! تمامی رهبران جهادی بسادگی از کنار آن گذشتند و فحش و دشنام را نثار بوتو اعدام شده زیر خاک خوابیده نمودند که پلیس پی پلی با خصومت بااسلام و مسلمین به رهبران مجاهدین تو هین کرد.
همان ضرب‌المثل معروف وطنی ما که می‌گفتند گاله گنجشک می‌خورد لته بودنه!
بیش از سی سال است که مردم ما در آتش آی اس آی می‌سوزند و ناله و فریاد می‌کنند و این بار با به میدان کشیدن گروه سیاه‌دل و بی‎هویت و فاقد اندیشه و تفکر بنام طالب که بی شرمانه به نمایندگی از دین خدا می‌کشد و می‌بندد و سر از تن جدا می‌کند، طالبانی که با انجام قساوت و جنایت شهره عالم گردیدند و از شرق تا غرب این گیتی انسانی نیست که با نام زشت این سفاکان آشنایی نداشته باشند و این بازی هم چنان ادامه دارد و از مردم بد بخت ما هم چنان قربانی می‌گیرد.
-مولوی زاده
http://payam-aftab.com/vdcb9gb5.rhb0spiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما


همشهری و پنجشیری عزیزم
چه شد که با گذشت 37سال بعد از در گذشت انجنیر صاحب صادق(جان محمد) اکنون درآسترلیا جناب عالی به اساس کدام اسناد معتبر به این حقیقت پی برد که حکمتیار حامل قتل انجنیر جان محمد میباشد.
بنده از جناب عالی در سه مورد وضاحت میخواهم:
1-چرا جناب مسعود که دردوستی و برادری با وی خیلی مشهوربود رسما از جوانمردی های وی که در حق خودش نموده بودهرگز یادی نکرد، چه رسد به تجلیل از شهادت وی؟ ،استاد ربانی وسایرجمیعتی ها راکه در جای خود بگذار.
2-چرا آن دوست نهضتی یا جناب شما درایامیکه در پشاورمیزیستید درموجودیت ده ها نشریه های جمیعت اسلامی به یاد بود آن ،حق سخاوت را به جا نیاوردید؟
3-پس چراخانواده انجنیر جان محمد، همرزمان کنری وی و بالاخره اهالی قریه وی در کنار مسعود ویا جمعیت قرار نگرفت؟
گلایه دارم زمانیکه جناب عالی ریاست یکی از وزارت های ایام استاد ربانی را به عهده داشت به ازدواج دوم مبادرت ورزید و این پسر ناخلف مولوی صاحب عبدالوهاب چطور به خود اجازه میدهد که در مورد دیگران قضاوت نماید در حالیکه بخاطر هوسرانی ، همسر وفادار اول خودرا سالهاست در دیار استرالیا با فرزندانش تنها گذاشته است.
پس چطور به سخن این مداهان توجه و باور نمود که برخلاف موازین شرعی ، قانونی و اخلاقی خود عمل مینمایند و دیگران را قابیل معرفی میدارند.
محمد شاه بارز
زیلاند جدید
سوء استفاده از زندگی خصوصی افراد در تبلیغات سیاسی کار نادرست و مخالف شرع است.آقای بارز شما نیز مورد نقد شدید هستید.استدلال شما در محکومیت آقای مولوی زاده عقده مندانه و مغرضانه است.
محمد شاه بارز گرامی امید وارم خداوند شمارا بصیرت ودید خالی ازتعصب اعطا کند که جریانات و عومل بدبختی کشوررا به بادیدبازمورد بحث قراربدهد
اینکه من بعد از سی وهفت سال توانستم داستان دردناک شهید انجنیر جان محمدخان را بازگوکنم خدارا سپاس گذارم .. اینکه برهان الدین رباین و یا مسعود چرا نگفتند این سوال را از خود آنها باید پرسید ! اینکه من درکابل زن دوم گرفتم حکمتیار صاحب هم دوزن دارد ده سال است که هیچ کدام را ندیده است !!این یک مسئله شخصی است وهیچ ارتباطی با قصیه ندارد.
ولی آنچه من ازشما میخواهم بپرسم این است که آیا انسانی بنام انجنیر جان مجمد در نهضت اسلامی وجودداشت یاخیر اگرداشت اوکجاشد ؟اورا شهیدکردند یانه اگر کشته شد توسط کی ؟ چه کسی اورا کشت ؟
اگر شما نکشتید بگواید ما نکشتیم بگو اید پاکستان کشت بگواید وی جاسوس نبود مسسلمان بود بگو اید او کجا شد؟
شاید هنوز هم وی دربیمارستان روانی بستربوده باشد ..!!
برادران او هنوز حیات دارند خوب است حد اقل یکی ازآنهارا بیاورید تابگوید که انجینرجان محمد در اثر تکلیف دل دری درخانه مر د در فلان جا دفن شد
آنجه را من میگویم ادعا نیست یک واقعیت تلخ است صدها تن ازمهاجرین اول ازداستان شهادت او خبر دارند ان نواراعتراف وی را شما به دیگران نشان دادید شما گفتید که جان محمد جاسوس است حتی در نوار اعتراف صدای انجنیر صاحب حکمتیار موجود است چرا پنهان می کنید ..
لعنت الله علی الکاذبین
مولوی زاده صاحب گرامی ، بنده نه هنردرنوشتار دارم و نه گفتار نغزوشرین، نه محقق ام نه پژوهشگر،ولی به حال آن دوستان چیز فهم وقلم بدستان متعصب کشورآفسوش میدارم که داوری های خود را با هاله ای از غبار سیاه ممزوج نموده ،نه به پژوهش نیاز دارند و نه به تحقیق ،برای تسکین خاطر ملول خویش، بی باکانه به قلم متوصل میشوند وهر آنچه روانش خواست قضایای کشور را اکثرا بدون تقحص به بررسی میگیرند، در حالیکه کشور ،مردم و بخصوص نسل جوان ما ، انتظار تحقیق و پژوهش شانرا در عرصه های مختلف دارند.
من به مانند جناب عالی در دیار غربت روح و روانم در عذاب است ، با افسرده گی مواجه میباشم اما میل ندارم در رسانه های مجازی مسلمانی را بدون مدرک و اسناد دقیق مورد نکوهش قرار دهم زیرا نه پژوهشگرم و نه شخصا در قضایا دخیل بودم،اما به مانند شما،من هم حرف های زیادی را از دوستان موافق و مخالف در مورد این قضیه شنیده ام وتا کنون شک و تردید ها در مورد گفتار ایشان ونبود اسناد، مرا به این واه داشته که در چنین موردی نه تنها من حقیر بلکه به مانند من بسیاری ازافراد طراز اول نهضت همه سکوت اختیار نمایند. اما به عنوان یک اعتدال پسند دریافتم که در قدم اول بر اساس اعترافات افرادی از جمله برادرزاده وبرادر خانم مولوی جمیل الرحمن (مولوی حسین)،افرادی از خانواده حاجی دین محمد و حاجی قدیر واعتراف کتبی یکتن از همرزمان انجنیر جان محمد که در رابطه با حمله ناکام به جان محمد داود خان در ساحه بی بی مهرو کابل به زندان افتاد(انجنیر جان محمد رهبری این عملیات را به عهده داشت) و پافشاری مولوی حسین و یکتعداد از کنری ها و فیصله امین وقاد(که رهبری گروپ مجاهدین را در آنزمان به عهده داشت) و شورای اجراییه آنزمان سبب گردید که استاد ربانی وحکمتیار دربرابر سایراعضا موضع گیری نرم اتخاذ نما یند وروی همین ملحوظ تا کنون رسما" آقای مسعود، استاد ربانی ، انجنیر اسحاق ، انجنیرایوب ( سید لالا) و سایرین ازاین قضیه یادی نکردند.
گلایه من از جناب مولوی زاده گرامی اینست که از میان این همه دوستان دخیل در قضیه انجنیر جان محمد چرا صرف یکتن را به عنوان قابیل معرفی میدارد و تمام بدبختی ها و مشکلات سه دهه کشور را شامل حال وی میسازد،در حالیکه حتی مخالیفین ورقبای سیاسی وی تا این حد در حق وی چنین فتوای راکه جناب مولوی زاده صادر نموده اند روا ندانسته اند.
پس سوال مطرح میگردد در صورتیکه نه خود ونه خانواده تان دراین قضیه دخالت داشتید ونه نوشتار شما حاصل پژوهش وتحقیق میباشد ونه بر اساس مصاحبه با افراد ذیدخل تدوین گردیده، پس این مرقومه به خواننده چه پیامی را میرساند، جز انکه آنرا افسرده گی جناب عالی ناشی از اقامت در کشور کفری و دوری از وطن ورنج و عذاب روحی دانست و بس و این همه بار ملامتی را در حق یکنفر حکم نمود تا به تسکین روحی رسید، ویاممکن نوشتار مذکور بنا بر انگیزه های سیاسی با توصیه و سفارش دوستان قدیمی مهندسی گردیده باشد، بیشتر از این چیزی در ذهنم خطور نمیکند.
قابل یادآوری است که در ایام حکومت استاد ربانی دوستان ما چه نبود که نکردند، از ازدواج با دختران کم سن وسال گرفته تا ازدواج با کارمندان زنانه ادارات( داکتر نجیب) چور وچپاول و غصب دارای های عامه و حتی غارت مال مردم امر عادی بود، چه رسدبه معامله گری با کشور های همسایه و کمونست های وقت که تا کنون این ایتلاف نا میمون ادامه دارد. این چه روزگاری است که حکمتیار بیچاره، حتی از نکاح نمودن با بیوه خانم برادرش و سرپرستی چهار یتیم ان نیزاز سرزنش وعتاب دوستان در امان نیست.
بارز

بارز عزیز خدمت شما سلام میرسانم !
اگر انجنیرجان محمد برادر تنی شما می بود وشما تا اکنون اورا گم میکردید و از سرنوشت او خبردار نمی شدید شمارا به خدا سوگند که باز هم این چنین قضاوت میکردید ؟ و آیا کسی که اورا کشت حالا هر کسی که باشد آیا او قابیل است یاخیر مشکل این است که شما باورنمی کنید که فلان جناب که رهبر یک حزب است و ادعای رهبری مسلمین را دارد جطور جرئت میکند که مسلمان بیگناهی را بکشد وشما حق دارید که جنین فکری داشته باشید تازمانیکه من هم به یقین نرسیده بودم به مانند شما فکرمیکردم . گذشته از این من میخواهم بگویم که ریشه مصیبت و در د این ملت ریشه های دیرینه داشته است جنگ ها ی کابل ویرانی کشور نتیجه همان اختلافات دیرینه بود که در ویرانی مملکت به نمایش گذاشته شد ، به خداوند منان سوگند یا دمیکنم که من از هیچ کسی بناحق حمایت نمی کنم وهیچ کسی را بنا حق نمی کوبم ولی بالاخره ما باید آنجه را که مایه رسوائی ما درتاریخ شد به وضاحت وصراحت بگوایم مابرای برائت خودمان دین و اعتقاد مان را زیرسوال می بریم واین کار به دورازانصاف است ما به وضاحت از خداومردم افغانستان وشهدا انقلاب عذرخواهی کنیم ما خیانت کردیم ما به تعهدات خودمان عمل نکردیم من اول تر ازهمه خودم را میگویم بلی من درحد توان خودم به مسئولیت ایمانی خودم عمل نکردم ولی دیگران که درراس بودند مسئولیت مهم تر داشتند خیانت کردند درنهضت اسلامی ما دوجناح موئثرداشتیم که یکش به دامن خلقی ها سقوط کرد ودیگرش بدامن پرچمی ها برای حکمتیار همکاری با جنرال تنی آسان تربودتا با مسعود وبرای مسعود هم همکاری با دوستم و مومن بابه جان آسانتر بود تا با حکمتیار در ویرانی این کشور در بدنامی این ملت این هردو نقش کلیدی و اساسی داشته اند و هیچ کس هم نمیتواند این واقعیت را پنهان کند مابعد ازخروج نیروهای روس از کشوربه هیچ بهانه دلیلی برای ادامه جنگ نداشتیم و آن جنگ شیطانی بود که مارا به این سرنوشت رسانید برای شنیدن دلایل بنده دررابط با انجنیر جان ممحمد شهید میتوانید با شماره 0011410949726 ارتباط برقرار کنید تا ریشه های داستان را بطور مفصل برای شما بازگوکنم ... انشا الله